Úvod>Sadba jahodníku>Pěstování jahodníku

Jak pěstovat jahodník

Požadavky jahodníku na stanoviště

Jahodníku vyhovují poměrně různorodé půdní podmínky. Zcela nevhodné jsou půdy studené, jílovité nebo zamokřené. Nejvhodnější jsou půdy hlinitopísčité, humózní, dobře zásobené vláhou.

Výsadba

V zásadě můžeme sázet jahodník ve třech termínech:

a) na jaře - klasickým způsobem - tedy sazenice odebíráme z loňských porostů. Nevýhodou tohoto způsobu je, že období vhodné pro tuto výsadbu je velice krátké. Výnos v prvním roce po vysázení je nízký. S nárůstem teploty na jaře probíhá u jahodníku rychlejší vývin květů, což způsobuje horší ujmutí sazenic.

b) na jaře - sázení chlazené sadby (tzv. "frigo"). Sazenice jsou odebírány z porostu v období pozdního podzimu, v době, kdy rostlina je již ve vegetačním klidu. V tomto stavu jsou sazenice skladovány do doby výsadby v chladírně. Frigo sadba se může sázet v období od časného jara až do začátku června. Další výhodou tohoto postupu jsou vyšší výnosy než u výsadby klasickým způsobem. V současnosti nejběžnější způsob výsadby.

c) v létě - tento termín je pro praxi méně vhodný. Jedná se o období od konce července do třetí dekády srpna. V této době jsou v našich klimatických podmínkách k dispozici první mladé sazenice, je však velký problém s jejich dobrým zakořeněním v důsledku vysokých teplot a nízkých srážek. Výhodou sázení v tomto období je fakt, že rostliny zakoření ještě před nástupem diferenciace květních orgánů, která začíná zhruba začátkem září, a tím je zajištěn i jejich vyšší výnos v následujícím roce.

d) na podzim - v termínu od začátku září do poloviny října. V této době je již dostatek kvalitních sazenic, avšak jejich další vývin je již opožděn. Proto jsou výnosy v příštím roce nízké.

Co se týče sponu výsadby, je možné sázet do jednořádků (70 - 95 cm x 25 - 35 cm) i dvouřádků (vzdálenost v řádku 35 cm, mezi řádky 40 cm). Osy dvouřádků jsou od sebe vzdáleny 130 - 150 cm.
Při výsadbě na černou mulčovací fólii může být spon hustší – řádky 40 cm od sebe a sazenice jsou v řádku 25-30 cm od sebe vzdáleny.
Sadbu vysazujeme do půdy buď klasickým způsobem, nebo využíváme nakrytí hrůbků černou agro-fólii. Pěstování na černé fólii má pouze jednu nevýhodu a tou jsou vyšší náklady. Naproti tomu fólie potlačí růst plevelů, omezuje vysychání a urychluje zrání plodů. Rostliny vysazujeme do dobře vyhnojené půdy. Nejlepší se jeví použití chlévského hnoje. Vhodné je také doplnění živin do půdy anorganickými hnojivy (podle výsledků rozborů) včetně stopových prvků. Půda musí být dále dostatečně prokypřená a vlhká. Osvědčuje se pozemek před výsadbou zrotavátorovat alespoň do hloubky kořenů (cca 10-15 cm). Při výsadbě musí kořeny směřovat svisle dolů a kořenový krček musí zůstat nad zemí. Kolem rostlin je potřeba půdu řádně utužit, aby nedocházelo k obnažování vrchní části kořenů a následnému vysychání. Při suchém počasí je nezbytná pravidelná zálivka.

Škůdci a choroby

Na začátku vegetačního období /koncem března/ musí být odstraněny /nejlépe odříznout nožem/ odumřelé listy a odnože, protože jsou zdrojem houbových chorob. Během jara jahodník ošetřujeme před otevřením poupat proti květopasu jahodníku /přípravky Decis, Karate, Calypso/, v případě výskytu roztočíka ošetříme porost přípravkem Sanmite. Od počátku kvetení stříkáme v 7 – 10 denních intervalech přípravky proti houbovým chorobám. Nejvyšší účinnost v současné době vykazují přípravky Thiram, Signum,Switch, Ortiva a Mythos. Pro každou aplikaci je vhodné použít jiný přípravek, aby se zamezilo vzniku rezistence plodiny na danou látku. Po aplikaci je nutné dodržet ochrannou lhůtu (doba po kterou se po aplikaci nesmí ovoce konzumovat), která je vždy uvedena v příbalovém letáku.
V případě výskytu slimáků je nejúčinnější přípravek Mesurol Schneckenkorn. Registr všech přípravků pro ošetřování rostlin je na stránkách www.srs.cz.

Kontaktujte nás

Jahodárna Čejkovice

Čejkovice u Jičína

506 01

Telefon:

E-mail:

‌608 052 554 (v prodejní době)

jahody@jahody.eu


Odebírejte novinky
Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler